MDCalc – en medisinsk kalkulator

mdcalcDet finnes mange skåringssystemer og utregninger i klinisk medisin. Mange av disse brukes daglig, og noen langt sjeldnere. Det kan ofte være vanskelig å huske poengskårene. Noen utregninger som anion gap og osmolalt gap, eller natriumkorreksjon ved hyperglykemi kan være vanskelige å utføre riktig i et travelt akuttmottak. Da kan det være nyttig med medisinske kalkulatorer som samler alt dette på et sted og kan gi raske svar. MDCalc er et slikt verktøy. Det har utgangspunkt i USA, men har heldigvis støtte for SI-enheter innebygd. Det fine med MDCalc er at hver kalkulator også presenterer evidensgrunnlaget for utregningen og ofte gir støtte til tolkning av skårsummen. Dette er et verktøy jeg bruker hver dag.

Reklamer

Prescrire: Medikamenter å unngå i 2018

PrescrireTidsskriftet Prescrire gir hvert år ut en oversiktsartikkel om medikamenter man bør unngå (eller ihvertfall tenke seg godt om før man bruker). Dette er medikamenter de ved gjennomgang (uavhengig av legemiddelindustrien) mener har en ugunstig bivirkning/nytte-profil. Listen er et godt utgangspunkt for diskusjon om legemiddelbruk.

En trombe, en feil

Anna Parks (MD) Margareth C. Fang (MD, MPH) med en kasuistikk om feiltolkning av en ultralydrapport og dermed feilbehandling for dyp venetrombose. I dette tilfellet ble et IVC (inferior vena cava)-filter lagt på feil indikasjon. Det beste med denne korte artikkelen er imidlertid den påfølgende diskusjonen om andre fallgruver ved håndtering av tromboembolisk sykdom. Her er det mye å lære for både erfarne og uerfarne indremedisinere.

Euglykemisk diabetisk ketoacidose

ph_indicator_paper_roll
By Kiyok (本人撮影 (Self-made)) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Diabetisk ketoacidose kan av og til opptre med normal serum-glukose. Denne tilstanden kalles euglykemisk diabetisk ketoacidose. Tilstanden er sjelden, men det er viktig å være oppmerksom på den.

Hos kritisk syke pasienter bør alltid syre-base-status og urin-ketoner sjekkes selv om serum-glukose er normal.

Les mer i denne artikkelen:

Euglycemic Diabetic Ketoacidosis: a diagnostic and therapeutic dilemma P Rawla et al 2017.

Toksikologi: Bradykardi og hypotensjon

1280px-Sinus_bradycardia_lead2.svg
Sinusbradykardi i avledning II, Wikimedia Commons

Podcasten Emergency Medicine Cases har en veldig god episode med kasuistikker med intoksikasjoner som presenterer med bradykardi og hypotensjon. I tillegg til de spesifikke intoksikasjonene diskuteres differensialdiagnoser (andre diagnoser som kan presentere med bradykardi og hypotensjon), krampehåndtering hos intoksikerte pasienter og dekontaminering (medisinsk kull, ventrikkelskylling og «whole-bowel-irrigation»).

Fire momenter ved behandling av diabetisk ketoacidose

diabetes-1326964_960_720.png
Hentet fra Pixabay. (CC0 Public Domain).

Diabetisk ketoacidose er en tilstand man jevnlig møter på vakt i en indremedisinsk eller barnemedisinsk avdeling. Mange ketoacidoser er relativt milde, og korrigeres uproblematisk, men dette er potensielt en svært farlig tilstand. Josh Farkas i PulmCrit har skrevet en god artikkel om fire momenter ved behandlingen av diabetisk ketoacidose som det ofte ikke fokuseres så mye på.

Four Pearls in DKA Josh Farkas, PulmCrit