HbA1c-mål hos eldre

Husk å sette fornuftige mål for HbA1c hos eldre mennesker med type 2 diabetes. For stram blodsukkerkontroll øker risikoen for hypoglykemi med sine komplikasjoner. Målene under er hentet fra Choosing Wisely-punktene til den amerikanske geriatriforeningen. Illustrasjonen er hentet fra den amerikanske indremedisin-podcasten The Curbsiders

do2jrzmv4am2qnr

Reklamer

Euglykemisk diabetisk ketoacidose

ph_indicator_paper_roll
By Kiyok (本人撮影 (Self-made)) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Diabetisk ketoacidose kan av og til opptre med normal serum-glukose. Denne tilstanden kalles euglykemisk diabetisk ketoacidose. Tilstanden er sjelden, men det er viktig å være oppmerksom på den.

Hos kritisk syke pasienter bør alltid syre-base-status og urin-ketoner sjekkes selv om serum-glukose er normal.

Les mer i denne artikkelen:

Euglycemic Diabetic Ketoacidosis: a diagnostic and therapeutic dilemma P Rawla et al 2017.

Fire momenter ved behandling av diabetisk ketoacidose

diabetes-1326964_960_720.png
Hentet fra Pixabay. (CC0 Public Domain).

Diabetisk ketoacidose er en tilstand man jevnlig møter på vakt i en indremedisinsk eller barnemedisinsk avdeling. Mange ketoacidoser er relativt milde, og korrigeres uproblematisk, men dette er potensielt en svært farlig tilstand. Josh Farkas i PulmCrit har skrevet en god artikkel om fire momenter ved behandlingen av diabetisk ketoacidose som det ofte ikke fokuseres så mye på.

Four Pearls in DKA Josh Farkas, PulmCrit

Hyponatremi

744px-Sodium.svg
Natrium. Wikimedia Commons

Hyponatremi er en vanlig tilstand. Det kan være vanskelig å forstå fysiologien bak og behandlingsforsøk gir ikke alltid det ønskede resultatet. Scott Weingarts Severe Hyponatremia in the Emergency Department er en enkel og praktisk oppskrift til hvordan en kan håndtere denne problemstillingen på vakt. Husk å trå varsomt. Med noen få unntak er det farligere å korrigere hyponatremi for raskt enn å la være å gjøre noe.

Hvis du vil dykke ned i dypet anbefaler jeg Spasovski et al. EJE 2014. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia.

Nasjonal veileder i endokrinologi

NasjonalVeilederEndo.jpgNorsk endokrinologisk forening har laget en nasjonal veileder i endokrinologi som er kommet ut i første utgave nå i 2016. Veilederen er en praktisk og praksisnær veiviser i utredning og behandling av mange vanlige endokrinologiske problemstillinger og er en god hjelp både for leger i spesialisering i generell indremedisin, endokrinologi og allmennmedisin. Gratulerer til Norsk endokrinologisk forening med et godt stykke arbeid!