Serotoninergt syndrom

serotoninsyndromNEJM2005
Faksimile «The Serotonin Syndrom» Boyer, 2005. NEJM.

Serotoninergt syndrom er en potensielt livstruende tilstand. Syndromet kan oppstå enten som bivirkning av legemidler, på grunn av egenpåført intoksikasjon eller på grunn av interaksjoner mellom legemidler. Det er en viktig differensialdiagnose ved agiterte og urolige pasienter i akuttmottak. NEJM hadde i 2005 en svært god artikkel om serotoninergt syndrom.

Reklamer