Sepsis3

Sepsis3smallI februar i år (2016) publiserte JAMA et paper som allerede har blitt mye diskutert i norske akuttmottak, intensivavdelinger og medisinske avdelinger: The Third International Consensus Definition of Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). I den nye definisjonen går en bort fra SIRS-kriteriene som har vært gjeldende refreng for leger i spesialisering og turnusleger i akuttmottak, og erstatter disse med qSOFA-kriteriene: 1) Endret bevissthetstilstand 2) Respirasjonsfrekvens >= 22 3) Systolisk blodtrykk <= 100. De nye kriteriene endrer i stor grad hvilken gruppe av pasienter som får diagnosen sepsis. De nye kriteriene er strammere, og er bedre på å identifisere pasientene med organdysfunksjon som har behov for intensivbehandling. I akuttmottak har imidlertid diagnosen sepsis også vært brukt til å identifisere pasienter med alvorlig infeksjon som har behov for bredspektret antibiotikabehandling. Disse pasientene kan reddes fra å utvikle sepsis med organdysfunksjon ved tidlig antibiotikabehandling. Risikerer vi å glemme disse pasientene. Jon Henrik Laake skriver om dette i Tidsskriftet.

Reklamer

Samfunnserhvervet lungebetennelse. Ikke-infeksiøse differensialdiagnoser

Samfunnserhvervet lungebetennelse er en vanlig innleggelsesårsak i en medisinsk avdeling. I noen tilfeller responderer ikke sykdommen på behandling som forventet. Da kan det være nyttig å kunne noe om ikke-infeksiøse differensialdiagnoser. Denne artikkelen i tidsskriftet Pneumonia går gjennom disse.

Black, Andrew D. 2016. “Non-Infectious Mimics of Community-Acquired Pneumonia.Pneumonia 8 (1): 1–5.

Feber hos den hjemvendte reisende

Clinical thermometer 38.7
Av Menchi (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Feber etter retur fra eksotiske reisemål er en ikke uvanlig problemstilling. Kapittelet om «Fever in the returned traveller» i CDCs gule bok gir en god oversikt over aktuelle diagnoser og inkubasjonstider. CDCs landsider for helsepersonell er også nyttig med tanke på utbredelse av sykdommer, malariaresistens og anbefalt profylakse og vaksiner.