Toksikologi: Bradykardi og hypotensjon

1280px-Sinus_bradycardia_lead2.svg
Sinusbradykardi i avledning II, Wikimedia Commons

Podcasten Emergency Medicine Cases har en veldig god episode med kasuistikker med intoksikasjoner som presenterer med bradykardi og hypotensjon. I tillegg til de spesifikke intoksikasjonene diskuteres differensialdiagnoser (andre diagnoser som kan presentere med bradykardi og hypotensjon), krampehåndtering hos intoksikerte pasienter og dekontaminering (medisinsk kull, ventrikkelskylling og «whole-bowel-irrigation»).

Reklamer

Serotoninergt syndrom

serotoninsyndromNEJM2005
Faksimile «The Serotonin Syndrom» Boyer, 2005. NEJM.

Serotoninergt syndrom er en potensielt livstruende tilstand. Syndromet kan oppstå enten som bivirkning av legemidler, på grunn av egenpåført intoksikasjon eller på grunn av interaksjoner mellom legemidler. Det er en viktig differensialdiagnose ved agiterte og urolige pasienter i akuttmottak. NEJM hadde i 2005 en svært god artikkel om serotoninergt syndrom.

Nye psykoaktive stoffer

fig201608_forsideNarkotikamarkedet har forandret seg i de senere årene. Internett er en stadig viktigere omsetningskanal. Syntese og distribusjon av nye psykoaktive stoffer utgjør et vanskelig problemkompleks både for lovgivere, politi og helsepersonell. Det er vanskelig å holde oversikt over hva som finnes der ute, og hvordan det virker. I siste utgave av Tidsskriftet er det en artikkel og en kronikk om nye psykoaktive stoffer. Viktig lesning for alle som møter pasienter  med intoksikasjon i norske akuttmottak.