Feber hos den hjemvendte reisende

Clinical thermometer 38.7
Av Menchi (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Feber etter retur fra eksotiske reisemål er en ikke uvanlig problemstilling. Kapittelet om «Fever in the returned traveller» i CDCs gule bok gir en god oversikt over aktuelle diagnoser og inkubasjonstider. CDCs landsider for helsepersonell er også nyttig med tanke på utbredelse av sykdommer, malariaresistens og anbefalt profylakse og vaksiner.

Reklamer