Nasjonal veileder i endokrinologi

NasjonalVeilederEndo.jpgNorsk endokrinologisk forening har laget en nasjonal veileder i endokrinologi som er kommet ut i første utgave nå i 2016. Veilederen er en praktisk og praksisnær veiviser i utredning og behandling av mange vanlige endokrinologiske problemstillinger og er en god hjelp både for leger i spesialisering i generell indremedisin, endokrinologi og allmennmedisin. Gratulerer til Norsk endokrinologisk forening med et godt stykke arbeid!

Reklamer

Samfunnserhvervet lungebetennelse. Ikke-infeksiøse differensialdiagnoser

Samfunnserhvervet lungebetennelse er en vanlig innleggelsesårsak i en medisinsk avdeling. I noen tilfeller responderer ikke sykdommen på behandling som forventet. Da kan det være nyttig å kunne noe om ikke-infeksiøse differensialdiagnoser. Denne artikkelen i tidsskriftet Pneumonia går gjennom disse.

Black, Andrew D. 2016. “Non-Infectious Mimics of Community-Acquired Pneumonia.Pneumonia 8 (1): 1–5.

Feber hos den hjemvendte reisende

Clinical thermometer 38.7
Av Menchi (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Feber etter retur fra eksotiske reisemål er en ikke uvanlig problemstilling. Kapittelet om «Fever in the returned traveller» i CDCs gule bok gir en god oversikt over aktuelle diagnoser og inkubasjonstider. CDCs landsider for helsepersonell er også nyttig med tanke på utbredelse av sykdommer, malariaresistens og anbefalt profylakse og vaksiner.

Serotoninergt syndrom

serotoninsyndromNEJM2005
Faksimile «The Serotonin Syndrom» Boyer, 2005. NEJM.

Serotoninergt syndrom er en potensielt livstruende tilstand. Syndromet kan oppstå enten som bivirkning av legemidler, på grunn av egenpåført intoksikasjon eller på grunn av interaksjoner mellom legemidler. Det er en viktig differensialdiagnose ved agiterte og urolige pasienter i akuttmottak. NEJM hadde i 2005 en svært god artikkel om serotoninergt syndrom.

Trombocytopeni

thrombocytopenia_1
Trombocytopeni. Av Prof. Erharbor Osaro (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Trombocytopeni er et vanlig funn ved orienterende blodprøver hos indremedisinske avdelinger. Det kan ha svært mange forskjellige årsaker. Ofte er det lettgradig trombocytopeni som ved kontroll viser seg å være kortvarig og forbigående, men noen ganger er ytterligere utredning nødvendig. Denne artikkelen i American Family Physician er en god oversikt over årsakene til trombocytopeni, og et forslag til hvordan å angripe utredning. Se spesielt flytdiagrammet i Figur 1.

Nye psykoaktive stoffer

fig201608_forsideNarkotikamarkedet har forandret seg i de senere årene. Internett er en stadig viktigere omsetningskanal. Syntese og distribusjon av nye psykoaktive stoffer utgjør et vanskelig problemkompleks både for lovgivere, politi og helsepersonell. Det er vanskelig å holde oversikt over hva som finnes der ute, og hvordan det virker. I siste utgave av Tidsskriftet er det en artikkel og en kronikk om nye psykoaktive stoffer. Viktig lesning for alle som møter pasienter  med intoksikasjon i norske akuttmottak.

Warfarinbehandling i praksis

warfarinbehandlingipraksisNOAK tar stadig større markedsandeler fra warfarin (Marevan). Mange pasienter bruker imidlertid fortsatt warfarin. Det kan være vanskelig å styre warfarinbehandling, og det oppstår ofte spørsmål om hvordan en skal håndtere overdosering og underdosering eller reversering av warfarineffekten ved blødning eller akutt kirurgi. Heftet  «Warfarinbehandling i praksis» som ble gitt ut av Den norske legeforening i 2010 er en enkel og pragmatisk veileder i warfarinbehandling.