Nasjonal veileder i endokrinologi

NasjonalVeilederEndo.jpgNorsk endokrinologisk forening har laget en nasjonal veileder i endokrinologi som er kommet ut i første utgave nå i 2016. Veilederen er en praktisk og praksisnær veiviser i utredning og behandling av mange vanlige endokrinologiske problemstillinger og er en god hjelp både for leger i spesialisering i generell indremedisin, endokrinologi og allmennmedisin. Gratulerer til Norsk endokrinologisk forening med et godt stykke arbeid!

Reklamer

Warfarinbehandling i praksis

warfarinbehandlingipraksisNOAK tar stadig større markedsandeler fra warfarin (Marevan). Mange pasienter bruker imidlertid fortsatt warfarin. Det kan være vanskelig å styre warfarinbehandling, og det oppstår ofte spørsmål om hvordan en skal håndtere overdosering og underdosering eller reversering av warfarineffekten ved blødning eller akutt kirurgi. Heftet  «Warfarinbehandling i praksis» som ble gitt ut av Den norske legeforening i 2010 er en enkel og pragmatisk veileder i warfarinbehandling.